Gruntovčani

Mikrokozmos ruralne sredine Podravine, Krešo Golik je snimio po Kerstnerovu scenariju. Mladen Kerstner je u taj skript uložio nekoliko godina života, bilježeći po seoskim birtijama dogodovštine različitih "likova" koji tvore okosnicu društvenog života u malim panonskim selima. Nezaboravni likovi Cinobera, Presvetlog, Martina birtaša ili Besnog i danas su dio pop-folklora i narodnog života u Podravini, ali isto tako i u Međimurju, pa i drugim županijama uz Dravu.
10 epizoda prikazuje 10 priča u čijem je središtu lik Dudek (glumi ga Martin Sagner), sa svojim brigama koje proizlaze iz njegova habitusa naivčine, poštenjačine, malog seoskog čovjeka.

Režija: Krešo Golik
Scenarij: Mladen Kerstner
Glumci: Martin Sagner, Smiljka Bencet, Marija Aleksić, Biserka Alibegović, Jagoda Antunac, Slavko Brankov, Rikard Brzeska, Vanja Drach, Zvonimir Ferenčić, Eugen Franjković...
Godina: 1975
Zemlja: Hrvatska
Loading...
   
Loading...
 
Loading...